Què ens aportarà una smart city?

 

Poques vegades un terme s’ha escoltat tant i no se sap exactament a què es refereix. Segons l’informe Smart Cities: La transformación digital de las ciudades elaborat pel Centro de Innovación del Sector Público de PwC i per IE Business School, 8 de cada 10 ciutadans espanyols coneix el terme smart city però el 39% d’aquests reconeix que no sap què significa.

Segons la Comissió Europea, una smart city és una àrea urbana on els serveis i els sistemes de xarxes tradicionals es fan més eficients gràcies a la utilització de les tecnologies digitals i de comunicació en benefici dels seus habitants i empreses. En altres paraules, és aquella ciutat que utilitza la tecnologia per millorar la seva gestió i la qualitat de vida dels seus ciutadans. Els experts coincideixen que el concepte smart city s’explica per la confluència de dues revolucions:

 1. El procés d’urbanització: a nivell mundial, per primera vegada, l’any 2007 hi havia més persones vivint a les ciutats que als camps i el 2015 el 54% de la població ja era urbana. A Espanya la tendència és la mateixa i gairebé la meitat de la població, el 48,5% del total, viu en nuclis urbans. Aquest procés seguirà en augment, ja que les ciutats s’estan convertint en el centre de l’activitat econòmica dels seus països. Per exemple, segons el Banc Mundial, París representa el 30% de l’economia francesa. El creixement econòmic dels països gràcies a la seves ciutats és correlatiu al seu impacte mediambiental: s’estima que més del 50% de les emissions de CO2 estan vinculades a fonts difuses, que són aquelles derivades del transport urbà i les necessitats energètiques del sector residencial (calefacció, aire condicionat…), i que estan fortament lligades a la ciutat (Centre for Cities, 2014). En el cas d’Espanya, cal sumar el fenòmen turístic que posa més pressió, sobretot, a les infraestructures.
 2. La revolució digital: la mobilitat, les xarxes socials, el cloud computing i el big data estan generant un món hiperconnectat. El 40% de la població mundial són usuaris de internet, el 78% dels quals viu en països desenvolupats i el 32% en països emergents. Espanya destaca per la penetració d’Internet, per l’ús del telèfon intel·ligent i per la utilització activa de les xarxes socials, respecte als altres països europeus, fent que sigui considerat un país connectat i amb un fort desenvolupament tecnològic.

 

Àmbits de les smart cities

Segons el Parlament Europeu (2014), una ciutat passa a ser considerada intel·ligent quan s’actua en els següents sis àmbits:

 • Smart Governance: afecta a la gestió de les ciutats. Els ciutadans demanen més transparència per part de les administracions i que la informació sigui oberta i proporcionada en temps real.
 • Smart Economy: s’inclouen aquelles actuacions dutes a terme per a atreure inversions, habitants i turistes que incrementin el PIB de les ciutats, com per exemple el comerç electrònic o les aplicacions que permeten fer ofertes comercials personalitzades.
 • Smart Mobility: la tecnologia ha de permetre que el sistema de transport sigui integrat, eficaç i amb un baix impacte ambiental. També fa referència al conjunt de serveis complementaris al servei de transport.
 • Smart Environment: l’objectiu és reduir la contaminació i millorar la sostenibilitat ambiental per crear un entorn més verd, net i eficient. Un dels problemes més importats de la massificació de les ciutats és l’augment de la contaminació. Per això, mesures com els sistemes de medició intel·ligent de consum d’energia i aigua (smart metering) o l’impuls de les energies renovables han de ser pilars d’una ciutat intel·ligent.
 • Smart People: fa referència a l’educació. En una ciutat intel·ligent, s’han de formar els ciutadans en habilitats digitals i proporcionar educació en camps importants per la innovació i la creativitat.
 • Smart Living: aquí s’engloba tant la seguretat com la salut. El desenvolupament de la tecnologia ha de permetre solucions ràpides i eficaces en seguretat i salut que millorin la qualitat de vida dels ciutadans.

 

Implicacions legals

A causa de l’amplitud dels àmbits d’actuació i de la transversalitatdel model, les implicacions jurídiques de les ciutats intel·ligents són nombroses. En primer lloc, s’ha de legislar per garantir l’accés a la informació i el principi de transparència que ajudarà a augmentar la implicació ciutadana i a reduir la corrupció. Però que totes les dades estiguin obertes ha de ser totalment compatible amb la protecció del ciutadà en l’àmbit del dret de la intimitat i de la protecció de dades.

En segon lloc, el model de una smart city ha de ser impulsat per totes les administracions, però especialment la local. Per això, s’ha de garantir que els ens municipals tinguin les competències necessàries per tirar endavant el projecte d’smart city i alhora se’ls obligui a la sostenibilitat financera.

Per últim, s’exigeix a les administracions públiques i a les empreses una col·laboració estreta i eficient que permeti el desenvolupament del model. Amb les ciutats intel·ligents comença una nova era de col·laboració entre els actors públics i privats en diferents nivells de govern (local, regional, nacional o supranacional) i en diferents camps, que ha de portar a l’adaptació de la normativa de contractació pública.

 

Espanya, model d’smart city

L’estat espanyol, amb Barcelona al capdavant, està apostant per fer que les seves ciutats siguin més tecnològiques. La capital catalana busca posicionar-se a nivell global com una ciutat líder de governança intel·ligent i, a diferència d’altres ciutats, no està adaptant plataformes ja existents, sinó que està desenvolupant les seves pròpies en diferents sectors i amb col·laboració pública i privada. Segons l’informe Cities in Motion 2016, que avalua el nivell de desenvolupament de més de 180 ciutats d’entre 80 països, les ciutats espanyoles que estan entre les 50 més intel·ligents són Barcelona, Madrid i València.

Tot i no estar inclosa en aquest informe per mida, Santander destaca per ser una de les ciutats més pioneres i intel·ligents d’Espanya, amb la incorporació d’una xarxa de 20.000 sensors de diversa tipologia (medi ambient, aparcament, llums, reg, entre altres) amb l’objectiu de crear una plataforma oberta que integri la informació generada pels sensors. D’aquesta manera, es guarden i s’analitzen les dades per generar serveis.

 

Els riscos d’una ciutat massa tecnològica

Entre els discursos crítics cap a la ciutat intel·ligent hi ha el que considera que és una utopia mentre que a l’altra banda hi ha qui considera que és un model creat pel benefici de les empreses. Per això, és important que durant el desenvolupament de les smart cities se superin els perills que les aborden per fer possible el nou model de ciutat:

 • Seguretat de la informació: les administracions han de garantir que les dades compartides no tenen un fi diferent a l’original i ques’aplica correctament la política de protecció de dades.
 • Infraestructura digital robusta: l’èxit de l’smart city depèn que la infraestructura digital sigui resistent. Els serveis passen a ser depenents de la tecnologia i qualsevol fallada pot tenir un impacte important i crític sobre la ciutat. Per això, cal una bona planificació per solucionar els problemes que puguin sorgir, en especial dels serveis més crítics.
 • Ciberseguretat: sovint tots els objectes i serveis intel·ligents passen per nombrosos testos per assegurar la seva funcionalitat,però en canvi no hi ha prou control per evitar atacs informàtics.
 • Boom d’empreses tecnològiques: la Unió Europea aposta per les smart cities i actualment gran part de les ajudes es destinen a fer que les ciutats siguin més intel·ligents i tecnològiques. Per això, s’ha d’evitar que les empreses es constitueixin per tal d’acaparara questes subvencions comunitàries sense realitzar projectes i actuacions que tinguin beneficis clars per a la ciutadania.
 • El ciutadà com epicentre: la tecnologia és clau en una ciutat intel·ligent, però no es pot perdre de vista que el ciutadà és qui ha de fer un ús actiu de les tecnologies per tal de millorar la seva qualitat de vida. No ha de ser un simple emissor de dades.

En definitiva, les smart cities entren a la fase que han de demostrar que les expectatives que s’han generat són reals i que el model de ciutat que es planteja millorarà realment la qualitat de vida dels ciutadans.

 

Aquest reportatge forma part del número 2 de la Revista Euncet Alumni, que es va publicar el febrer de 2017. Pots consultar aquest i altres números de la Revista aquí.

Si vols col·laborar a la Revista, ja sigui amb contingut o publicitat, pots contactar amb nosaltres al correu electrònic alumni@euncet.es.

 

Masterclass “Big Data para procesos: de TV3 a cualquier pyme”

En la masterclass “Big Data para procesos: de TV3 a cualquier pyme” estudiaremos el proceso de análisis de datos realizado por TV3 y lo exportaremos al uso que puede hacer cualquier pyme de este tipo de procesos. Todo ello a través de ejemplos de utilidad práctica.

Será a cargo de Jordi Gilabert, emprendedor tecnológico en desarrollo de productos para el mercado internacional y fundador y CEO de Konodrac.

La sesión se realizará el miércoles 8 de febrero a las 19:00 h, en la aula 3.3 del Colegio de Economistas de Barcelona. La asistencia es gratuita y las plazas son limitadas. Además, si no puedes asistir, podrás seguir la masterclass de forma online.

Boto_petit_inscripcio_text_es

Euncet patrocina Hack & Health Terrassa 2016

Hack & Health

L’Euncet Business School patrocina la propera edició del Hack & Health Terrassa que, organitzat per Synergic Partners i l’Ajuntament de Terrassa, es durà a terme els propers dies 25 i 26 de novembre a l’ESEIAAT – UPC Campus de Terrassa. L’objectiu d’aquesta iniciativa és trobar solucions innovadores al voltant de la salut i reconèixer el talent dels professionals i estudiants de Big Data i Data Science. S’ha plantejat com a repte de l’esdeveniment trobar els millors talents no només en innovació i emprenedoria, sinó també en àrees com la visualització, la programació o la visió de negoci amb la intenció de crear noves apps i desenvolupaments.

Si ets una persona amb iniciativa, no dubtis en inscriure’t! Es posarà a disposició de tots els participants una sèrie de dades obertes, facilitades per l’Ajuntament de Terrassa i altres entitats, a partir de les quals els participants podran construir les seves propostes centrades en millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

La col·laboració de l’Euncet consistirà en atorgar com a premi una beca del 100% per cursar el Màster en Open Big Data Management. A més, com a premi també s’entregaran entrades per a Strata+Hadoop London 2017 i subscripcions a Carto Premium.

El període d’inscripció per participar s’ha ampliat fins a les 23.59 hores del proper dijous 24 de novembre. 

Hack & Health

 

mbigdata_terrassa_web_2016

Euncet apuesta por el Open Big Data

Durante el mes de septiembre, Euncet Business School ha preparado una serie de eventos relacionados con el Big Data, con el fin de transmitir la importancia creciente de gestionar y obtener valor de los datos en los negocios. Siendo conscientes de esta nueva realidad, la Escuela realizó dos masterclass relacionadas con el tema, en la presentación de la 1.ª edición del Máster en Open Big Data Management.

Bajo el título “Los datos como base de la estrategia de las empresas”, se celebró la primera masterclass, que fue impartida por Carme Artigas, CEO y fundadora de Synergic Partners, empresa del grupo Telefónica especializada en Big Data, Data Science y Data Engineering. Ante más de 40 personas, Artigas hizo un interesante speach sobre el cambio de paradigma que están sufriendo las empresas, la importancia creciente de las nuevas tecnologías para los “millenials” y la cantidad de datos que se comparten hoy en día.

Open Big Data

Además, explicó que el Big Data permite la personalización de la oferta. Ahora no se crea y se espera vender, sino que se estudian los comportamientos y necesidades de los clientes para crear el producto específico que necesitan. Con la llegada de Internet, las compañías de productos empezaron a convertir-se en empresas de servicios y ahora éstas empresas, a causa del Big Data, están empezado a convertirse en empresas de datos, que pueden predecir nuevamente qué productos necesita el consumidor gracias al IoT y a la monetización de los datos.

Por otro lado, David Nogué explicó el día 27 de septiembre porque los datos son la base de nuevos modelos de negocio y mejora de servicios, poniendo como ejemplo la empresa que el mismo dirige, EIXOS Observatorio Económico, encargada de la catalogación y clasificación de los comercios a partir del trabajo de campo y las fuentes de datos abiertos.

Masterclass Open Big Data

Masterclass “Los datos como base de la estrategia de las empresas”

Imatge blog

En un mundo donde la cantidad de información que tenemos a través de los datos crece de manera exponencial, saber gestionarla y sacar valor de ella, marca la diferencia competitiva en los negocios. En este contexto se enmarca la próxima Masterclass Los datos como base de la estrategia de las empresas en la que se darán las claves para saber cómo una empresa puede aprovechar los datos abiertos para mejorar su gestión y ser más competitiva, evaluando las herramientas necesarias para la gestión de datos.

La conferencia será a cargo de Carme Artigas, CEO y fundadora de Synergic Partners, empresa del grupo Telefónica especializada en Big Data, Data Science y Data Engineering. También es miembro de la Comisión de Tecnología e Innovación de la CEOE y del Industry Advisory Board de la Universidad de Columbia IDSE (NYC).

Durante el acto, se presentará la 1ª edición del Máster en Open Big Data Management y el Posgrado en Gestión del Gobierno Abierto que se impartirán en Euncet Business School, del cual la ponente forma parte como profesora.

La sesión tendrá lugar el martes 13 de septiembre a las 19 h en el Colegio de Economistas de Cataluña situado en Pl. Gal·la Placídia, 32 (Barcelona). La asistencia es gratuita y las plazas limitadas.

¡No te la pierdas!

 

Boto_petit_inscripcio_text_es

1ª edición de los los Data Science Awards Spain 2016

DSAS16

Synergic Partners, empresa del Grupo Telefónica especializada en Data Science, Big Data y Data Engineering, junto con Telefónica presenta los Data Science Awards Spain, unos premios para reconocer, apoyar y desarrollar el talento analítico de los Data Scientist en España.

La primera edición de estos premios, se presenta en un marco en que la profesión de científico de datos cobra un papel clave para el futuro, y teniendo en cuenta que en España se concentra la tercera comunidad más grande de científicos de datos de Europa con estos premios “Queremos reconocer el enorme talento que existe en España premiando a los mejores científicos de datos, divulgar su labor y motivar así a los jóvenes a adentrarse en un campo tan apasionante y con tanto potencial como el Big Data” afirma Carme Artigas, cofundadora y CEO de Synergic Partners.

Los galardones cuentan con tres premios: mejor Data Scientist, que cuenta a su vez con las categorías Data Science, Data Engineering y Data Visualization, mejor iniciativa empresarial en Big Data y mejor trabajo periodístico de datos en España.

Data Science Awards Spain

¿Quieres participar?

 • Para optar al premio Mejor Data Scientist se deberá realizar un concurso online que consta de dos retos; el primero será un cuestionario de 20 preguntas y en el segundo se deberá resolver un problema. Inscripción hasta el 30 de junio.
 • El premio a la Mejor Iniciativa Empresarial se otorgará a cualquier empresa de cualquier sector que participe. Inscripción hasta el 31 de julio.
 • Para participar en el premio al Mejor Trabajo Periodístico se deberá presentar un artículo, un vídeo u otro material periodístico cuyo desarrollo esté basado en la investigación de datos. Inscripción hasta el 31 de julio.

Boto_petit_inscripcio_text_es

Marc Garriga explica cómo los datos abiertos son una oportunidad para las empresas

 

El pasado miércoles, tuvo lugar la Masterclass sobre Big Data titulada “Los datos abiertos: oportunidad y reto para las empresas” impartida por Marc Garriga, experto en Big Data y fundador de DesideDatum.

Masterclass_OpenBigData

Garriga comenzaba la sesión remarcando la importancia de los datos en la sociedad actual y refiriéndose a ellos como “el nuevo petróleo” que hay que refinar. Introdujo el concepto de Open Data y lo relacionó con la transparencia, remarcando su importancia para mejorar la eficiencia interna de las organizaciones y para hacer crecer un negocio. Tal y cómo aseguró, “el Open Data sirve para hacer más eficiente los negocios, incluso los más tradicionales”.

Durante la sesión, explicó también los beneficios económicos y democráticos que surgen de la apertura de datos, pero recordando que “aún hay un largo camino por recorrer” ya que estos conceptos son relativamente nuevos y no sirven de nada si no se saben gestionar, compartir y reutilizar los datos y si no aportan un valor añadido para el cliente.

La conferencia estuvo llena de ejemplos que sirvieron para aclarar los conceptos y hacer entender cómo el Open Data puede suponer un beneficio para los negocios, si se gestionan los datos de forma correcta. Es el caso de una pequeña cafetería de Massachusetts que utilizó los datos abiertos del transporte público para que sus clientes pudieran calcular de cuánto tiempo dispondrían para tomar un café.

En este marco, Lourdes Muñoz, directora de estudios Executive de Euncet Business School, presentó la 1ª edición del Máster en Open Big Data Management (MOBDM), pensado para ofrecer las capacidades analíticas y directivas necesarias para tomar decisiones inteligentes basadas en datos, especialmente, abiertos y/o gratuitos.

Conoce más sobre la Masterclass con la presentación de Marc Garriga:

center>

MBigData_Terrassa_WEB_2016