sistema de control de gestion

¿Cuáles son los componentes de un sistema de control de gestión?

El sistema de control de gestión de una empresa es la herramienta que nos permite estructurar, marcar objetivos y analizar la situación actual del negocio. Nos sirve para dirigir nuestro proyecto de forma global. Analizamos de qué elementos se compone:

Los objetivos a alcanzar con un sistema de control de gestión

En primer lugar, debemos pararnos a pensar qué objetivos debemos buscar cuando instauramos un sistema de control de gestión. Son los siguientes:

 • Eliminar riesgos. Gracias a una correcta planificación, disminuimos, e incluso eliminamos, ciertos riesgos. Principalmente, aquellos que están relacionados con la falta de comunicación entre departamentos.
 • Asegurarnos de que todos los miembros del equipo conocen los objetivos a alcanzar y trabajan para alcanzarlos.
 • Efectuar mediciones y evaluaciones fiables, de forma que podamos corregir desviaciones respecto a los objetivos iniciales o de control.
 • Garantizar el mejor rendimiento económico posible. La optimización de los procesos debería dar como resultado una disminución de los costes y un aumento de los beneficios.

Una vez que tenemos claro qué beneficios queremos alcanzar, podemos comprender mejor cuáles con los componentes de un sistema de control de gestión.

Los componentes de un sistema de control de gestión

Los componentes son cada una de las partes que integran nuestro sistema de control, y están directamente vinculados con los objetivos que nos hemos marcado. Incluso pueden verse afectados por algunas variables cambiantes del entorno, que no podemos controlar, pero a las que sí podemos adaptarnos si tenemos un sistema bien preparado que, además, pueda ser flexible frente a esas situaciones.

Plan estratégico

El plan estratégico nos sirve para comprender de antemano en qué punto está la empresa. Debemos preparar un análisis interno y externo (comprobando qué hace la competencia), un análisis económico-financiero con debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, así como un recuento de los recursos disponibles y de los que necesitaremos para ejecutar el proyecto. De esta forma, nos haremos una idea global de la situación real.

Mapa de procesos

Los procesos de una empresa pueden categorizarse, a su vez, en varios bloques distintos. Crear un mapa de procesos nos ayudará a identificar qué procesos necesitaremos ejecutar.

 • Procesos estratégicos: Comprenden la gestión financiera de la empresa, asociaciones y sociedades, estrategias… Sería el área directiva.
 • Operaciones: Abarca compras, ventas, logística, o trazabilidad de los productos. En definitiva, son todas aquellas actividades directamente relacionadas con aquellas áreas que fabrican el producto final o crean el servicio que se va a ofrecer.
 • Gestión: Comprende, por ejemplo, el departamento de calidad o la atención al cliente. Podemos decir que sería el área administrativa.
 • Soporte: Informática, mantenimiento de las instalaciones, equipos o maquinaria, e incluso la formación del equipo. Lo conforman todas aquellas actividades que son necesarias para el correcto funcionamiento de la empresa.

Este es sólo un ejemplo de mapa de procesos. Cada empresa debe preparar el suyo, creando un “árbol”, en el cual empezaremos detectando los procesos principales (en este caso, los procesos estratégicos, operaciones, etc), y desarrollar en dirección descendiente, hasta localizar todas las actividades que tienen lugar dentro de la empresa.

Recursos físicos y recursos humanos

Los primeros son todos los componentes necesarios para ejecutar el proceso. Por ejemplo, el hardware informático. Pero también la maquinaria necesaria para fabricar el producto. O el despacho, o la oficina, donde ofrecemos nuestro servicio.

En cuanto a los recursos humanos, lo ideal sería que nos orientáramos hacia el descubrimiento del talento. Detectarlo, motivarlo y premiarlo. De esta forma, mejoraremos el rendimiento.

Mecanismos de evaluación

Es el último de los componentes de un sistema de control de gestión. Cada empresa debe determinar cuál va a ser su propio sistema de evaluación. El método más común pasa por establecer marcadores de control en cada una de las etapas del proceso. Después, debemos comparar con los resultados reales y analizar las posibles desviaciones. Nos servirá para localizar dónde se producen los GAP de procesos, y podremos corregirlos en futuras ocasiones. Una vez terminado el proceso, sólo queda aplicar las mejoras pertinentes, y dejarlo documentado.

Estos son los principales componentes de un sistema de control de gestión empresarial, pero hay otros que pueden aplicarse, o añadirse. Si quieres convertirte en un experto, la mejor solución es formarte. Nosotros te ofrecemos un Programa en Control de Gestión (PCG).

Sabies que les Fake News es difonen un 70% més que les notícies reals?

Fake NewsAixò és el que es desprèn d’un estudi realitzat per investigadors de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) que han analitzat un total de 126.000 notícies difoses a Twitter entre el 2006 i el 2017. Segons aquest estudi, les informacions falses no només es retuitegen un 70% més que les reals, sinó que aquestes últimes tarden 6 vegades més en arribar als 1.500 receptors. Això fa que Twitter sigui, per excel·lència, el lloc de difusió de les notícies falses, tot i que també les podem trobar en altres xarxes socials com Facebook i, en menys mesura, LinkedIn.

Però el fenomen de les notícies falses no apareix amb internet i les xarxes socials, ja que durant segles s’ha utilitzat la propagació d’un rumor per aconseguir un propòsit i l’únic que ha canviat ara és la seva forma de difusió. Les xarxes socials, juntament amb la globalització, han contribuït que una informació falsa tingui ara una repercussió social molt més gran que abans, en especial, a les que afecten a l’àmbit polític. De fet, segons recull el mateix estudi del MIT, el ressorgiment de les notícies falses va tenir com a punt àlgid les eleccions presidencials dels Estats Units del 2016, quan cada ciutadà va ser exposat al menys a tres notícies falses al mes anterior dels comicis. Moltes d’aquestes informacions van ser creades per l’escriptor Paul Horner, qui va arribar a dir que Donald Trump era president gràcies a ell. Entre les notícies falses que va publicar durant el procés electoral hi havia la que l’expresident Barack Obama era homosexual i musulmà radical o que els manifestants contra Trump rebien un sou de 3.000 dòlars. Aquesta última notícia va ser difosa fins i tot pel mateix fill del president, Eric Trump.

Però per què tenen tanta difusió les notícies falses?
Tal i com ens explica el professor de l’Euncet i expert en posicionament de marca, Toni Duró, les Fake News tenen cada vegada més repercussió per dos motius: les xarxes socials i els sentiments. El primer motiu fa referència que “cada vegada més persones s’informen únicament a través de les xarxes socials, on hi circulen dades no sempre contrastades a un ritme endimoniat”. A més, tot i que sovint es viralitzen amb l’ajuda de robots, està comprovat que la majoriadels retuits són fets per persones i no per bots, com en principi es creia. A darrera no hi ha la malícia de la gent, sinó que simplement els usuaris creuen que és veritat i de forma inconscient incrementen la difusió d’una informació falsa. Per això cal reeducar els usuaris de xarxes perquè contrastin les informacions que llegeixin a les xarxes socials. El segon motiu pel qual les notícies falses es difonen molt més ràpid és que els humans som “més proclius a compartir notícies que generen por, indignació i sorpresa” i, com diu Duró, això suposa “un còctel d’elements emocionals”.

Usuaris i empreses: com les podem combatre?
Sent difícil combatre l’aparació de notícies falses, ja que moltes vegades generen beneficis pels seus creadors, la millor manera és conscienciar l’usuari que les xarxes socials no poden ser la seva única font d’informació, ja que “les notícies que consumirà dependran del criteri de selecció d’un algoritme que no controla”. Duró ho explica relacionant-ho amb el concepte de “bombolles informatives”: l’algoritme de la xarxa social només serveix a l’usuari aquelles informacions que sap que li agraden o que li han agradat als seus amics i aquesta circumstància el pot fer impermeable a continguts que ofereixin punts de vista menys afins a les seves creences. Així, doncs, aconsella “informar-se de manera activa recorrent directament a més d’una font periodística fiable”.

Pel que fa les empreses, també es veuen afectades per aquest fenomen i, per tant, han d’aprendre a combatre-les. La clau és la previsió a través d’una estratègia de comunicació transparent i comptar amb una política per fidelitzar els clients. D’aquesta manera, les empreses podran “minimitzar possibles atacs més àgilment si aquests arriben a produir-se”, tal i com explica Duró. Però un cop l’empresa es vegi envoltada en una crisi creada per una notícia falsa, “haurà de desmentir-la aportant dades verificables tant pel mateix canal per on s’hagin difós com, en funció de l’envergadura de la situació, per altres mitjans periodístics”. Fins ara els casos més destacats s’han vist en els àmbits de la política i de la geopolítica, però les empreses, en especial les grans, han de tenir un pla d’actuació. En l’era de las postveritat, les xarxes socials esdevenen “una terra fèrtil per a la propagació de Fake News, tant per la progressió exponencial que possibilita en la difusió de missatges, com per la manca de mecanismes de control eficaços en la verificació de notícies, sovint generades pels propis usuaris i no pas per periodistes professionals”. Per tant, depèn de tots evitar que les informacions falses tinguin més ressò que mai i afectin a la vida en tots els seus àmbits.

 

Revista Euncet Alumni - Fake NewsAquest article el trobaràs a la Revista Euncet Alumni

 Núm. 7 – Octubre 2018

Pots consultar aquí els altres números de la Revista.

 

cadenas de suministro

5 empresas de referencia con cadenas de suministro admirables

Las cadenas de suministro, o por tu término en inglés Supply Chain Management (SCM) es uno de los aspectos más importantes de cualquier organización empresarial. Lo es, en primer lugar porque permite optimizar al máximo la relación entre costes como suministradores y beneficios como distribuidores. Por otro lado, es crucial en la medida en que involucra todos los procesos de la empresa, es por eso que cada vez son más las empresas que buscan especialistas en esta sección. Desde EUNCET queremos darte el ejemplo de las 5 empresas de referencia en este sentido.

Casos ejemplares de cadenas de suministro

Una de las características propias de las cadenas de suministro es que dependen en gran medida del producto con el que trabajen y los canales de suministro disponibles para dicha labor. Como veremos a lo largo del siguiente ránking, el éxito en la planificación de las cadenas de suministro depende de la iniciativa y la búsqueda de soluciones frente a las adversidades.

1.- Unilever

Un ejemplo claro es la multinacional Unilever. Esta empresa lidera sin competidor la optimización de cadenas de suministro. Sin embargo, no siempre fue así. De hecho este puesto lo ocupó durante mucho tiempo y de forma indiscutible Apple. Posteriormente explicaremos en qué consistió su éxito durante tanto tiempo.

Para el caso que nos ocupa, el de Unilever, su éxito en la organización de cadenas de suministro está precisamente en que como consecuencia de la implementación de políticas proteccionistas en Estados Unidos y Reino Unido (dos de sus principales matrices) se vieron obligados a buscar nuevas soluciones para afrontar los costes añadidos que estas traían.

Fue entonces cuando apostaron por una gran automatización de procesos, lo cual les hizo finalmente ser considerada la empresa más eficiente en cadenas de suministro.

2.- Mc Donald´s

La gran empresa de la alimentación Mc Donald’s es sin lugar a dudas la más regular en este ránking. Una de las razones por las que Mc Donald´s lo hace tiene que ver con la adversidad. Sus productos son muy perecederos, por lo que debieron ajustar al máximo los tiempos para evitar pérdidas.

El control de la cadena de suministro se hizo exhaustivo y llegó incluso hasta los empleados de tienda, a los que se les dan instrucciones muy precisas sobre qué deben hacer con cada producto nada más recibirlo.

3.- Inditex

El tercer puesto lo ocupa la empresa española Inditex. Desde que empezara su aventura en La Coruña lo cierto es que no ha parado de crecer y, en gran parte, lo ha conseguido gracias a su magnífica gestión en cadenas de suministro. Entre otras cosas, ella misma supervisa a sus fabricantes para evaluar sus capacidades y su disposición a la hora de poder asimilar la organización que Inditex busca a nivel conjunto.

4.- Cisco Systems

Esta empresa ha conseguido ocupar uno de los puestos de referencia en cuanto a organización de cadenas de suministro en gran parte por la automatización y digitalización que ha hecho de cada proceso. Es una empresa que opera globalmente y, a pesar de ello, es capaz de sacar el máximo partido a todos los procesos: independientemente de los problemas que surjan de camino.

5.- Mención especial: el caso Apple

Como hemos dicho, Apple ocupó el liderazgo del ránking de compañías con mejores cadenas de suministro durante muchos años consecutivos. Las razones se debían en gran parte a una estrategia que partía de los principios de marketing y diferenciación que ofrecían como identidad Steve Jobs y su compañía.

En efecto, la estrategia de Apple fue muy inteligente ya que empleó su marketing al servicio de su logística. Entre otras cosas, para establecer el principio de que el cliente está por encima de los costes. Eso quiere decir que al mismo tiempo que se consigue implementar una buena estrategia para la llegada del suministro, se debe garantizar y priorizar su llegada posterior al cliente.

Naturalmente, Apple consiguió darle la vuelta en este sentido a la situación haciendo que una cuestión de organización interna fuera entendida por sus clientes como un servicio especializado y de calidad. Esto involucró también a las tiendas a las que se incluyó en planes de objetivos conjuntos e igualmente con la presencia de Jobs en 1997 se simplificaron las líneas de producción a 4, simplificándose todos los procesos, inventarios y organización.

Queremos recordarte que la formación en cadenas de suministros o Supply Chain Management es una de las opciones con mejor remuneración y colocación en la actualidad. Posee una de las mayores tasas de éxito a la hora de encontrar empleo para profesionales de ellas y, al mismo tiempo, permite participar de forma activa en la organización y fructificación de una empresa. Con EUNCET es posible formarte para ello.

empleos marketing digital

¿Cuál es el sueldo en empleos de Marketing Digital?

Cuando buscas formarte profesionalmente es normal que te intereses por conocer qué empleos de marketing digital existen o si encontrarás un buen puesto de trabajo. Y por supuesto, saber cual será el sueldo de esos empleos. En este campo hay una gran variedad de perfiles para las empresas. Así que vamos a analizar los empleos de Marketing Digital y cuál sería nuestro sueldo.

Si quieres formarte profesionalmente en Marketing Digital, debes saber que éste es uno de los campos con menor porcentaje de desempleo en toda España. Por lo que se te abrirá una gran oportunidad para salir al mundo profesional en muchísimos perfiles laborales. Lo digital lo ha revolucionado todo, por lo que no te prepararás únicamente para un perfil profesional específico. Hay una gran variedad de puestos de trabajo relacionados con el Marketing Digital y, por lo tanto, hay también una gran variedad de sueldos que puedes llegar a tener si decides estudiarlo profesionalmente.

De Community Manager a CMO

Como lo puedes ver, el marco laboral es enorme y puedes llegar a tener las capacidades para emplearte en cualquiera de los perfiles a los que tendrás acceso. Tan solo debes demostrar una capacidad resolutiva, creatividad, ser innovador y sobre todo adaptarte a cambios que se dan repentinamente en este nuevo mundo, en donde el cambio es lo normal. Como profesional en Marketing Digital te desempeñarás fácilmente en cualquiera de los perfiles que te enseñaremos a continuación. Sin embargo, para algunos de estos, aparte de una buena experiencia podrías estar mejor calificado complementando tus estudios. Por ejemplo, si quieres llegar a ser CMO (Director de Marketing) te iría muy bien optar por continuar tus estudios realizando el MBA que impartimos en Euncet.

Comenzando con lo básico, el Community Manager

Tal vez sea uno de los empleos de Marketing Digital más conocidos, debido a su cercanía a través de redes sociales con los usuarios. En este empleo podrías ganar entre 16.000 € y 45.000 € anuales.

Los encargados del tráfico

Otros de los términos con los que tal vez asocies al Marketing Digital es SEO y SEM. Trabajos como Consultor SEO, Especialista SEM, Responsable SEM, Responsable SEO, Traffic Manager, Trafficker, se incluyen en esta categoría en donde debes ser el responsable de llegar a tu público objetivo, con tareas como posicionamiento en las SERPS, de manera orgánica o de pago. Gestionando y realizando las estrategias para obtener tráfico de calidad. Podrás tener un sueldo anual de entre 20.000 € y 40.000 €, incluso en algunas de ellas podrías llegar a ganar hasta 60.000 €.

Creatividad y estrategia dirigida al contenido

Si eres amante del Marketing Digital, entenderás que el contenido es quizás lo más importante en toda campaña que realices. Empezarás a encontrar empleos como Branded Content Specialist, Content Manager, Copywriter, Digital Product Manager, Especialista SEO, SEO Copywriter, SEO Growth Hacker, en donde los sueldos anuales para estos empleos están entre 25.000 € y 60.000 €.

Encargados de Estrategias y Managers

Empezamos a subir la exigencia de las habilidades de los posibles candidatos a estos empleos de Marketing Digital y comenzamos a adentrarnos en los perfiles donde se ve mayor gestión y estrategia. Social Media Manager, Digital Project Manager, CRM Manager, Media Planner, Social Analytics, Inbound Marketing Specialist, Digital Analyst y Growth Hacker… Mucha más responsabilidad ya cae sobre tus hombros, por lo tanto los sueldos esperados para estos empleos van desde 30.000 € a 60.000 € por año.

Los líderes

A mayor responsabilidad, mayor recompensa. ¿Quisieras llegar a ser Digital Marketing Manager? O tal vez, ¿quisieras ser e-Commerce Manager? Si tienes madera de líder para ocupar estos cargos, que seguro que lo podrás hacer, tendrías un sueldo entre 50.000 € y 120.000 € al año. Nada mal, ¿eh?

CMO – Director de Marketing

¿Quieres ser el líder dentro de los líderes? Gestionar a todo el equipo, no solamente a los de Digital. Deberás adquirir una buena experiencia y no olvides que el Máster en Dirección de Marketing de Euncet, con titulación oficial de la UPC sería una gran ayuda para alcanzarlo. Así podrías llegar a ganar de 75.000 € hasta 150.000 €. ¿Aceptas el reto?

Trabajo seguro es lo que quieres, y estudiar Marketing Digital es garantía de ello. Ya has visto todas las posibilidades y oportunidades que se abren en el mundo laboral, y seguro que encajarás perfecto en cualquiera de los empleos que hemos puesto en este post, como también es seguro que podrás ir escalando posiciones hasta convertirte un día en CMO.

salidas profesionales del marketing digital

Las mejores salidas profesionales del marketing digital del momento

Existe una gran variedad de campos de aplicación para quienes se interesan por el marketing en entornos digitales y por eso aquí te enseñamos las mejores salidas profesionales del Marketing Digital del momento.

Lo normal hoy en día es el cambio. Vivimos en constante evolución, nuestro mundo se encuentra en un dinamismo nunca visto en la historia. Lo digital es en parte responsable de que las cosas se den de esta manera. Si sumamos a esto que las carreras de Marketing tienen las tasas más bajas de desempleo en toda España y sí uno de tus grandes intereses es estudiar Marketing Digital, estás optando por una garantía de entrada al mundo profesional. Todas las empresas necesitan del marketing para llegar a sus clientes y más en el contexto digital en el que vivimos hoy, es por eso que hay una gran cantidad de salidas profesionales del marketing digital actualmente.

¿Tienes lo necesario para ser un buen profesional del Marketing Digital?

No hay ninguna duda, el auge digital ha creado una gran variedad de salidas profesionales del marketing digital, que hace 10 años ni siquiera existían. Si eres una persona con un gran espíritu creativo, estás interesado en crecer profesional y personalmente con un aprendizaje continuo, buscas innovar y puedes adaptarte a este mundo tan cambiante, de seguro encajarás en algunos de estos perfiles profesionales para los que el Marketing Digital tiene salida.

Algunas de las salidas profesionales del marketing digital

Community Manager

Tal vez es una de las salidas profesionales del marketing digital más reconocidos en la sociedad y más solicitada. El community manager es la persona encargada de gestionar y dinamizar la participación de la empresa en redes sociales. Si te gustaría ser un enlace muy importante entre el cliente y tu organización, es el lugar indicado para ti. Muy buena parte de la imagen empresarial se pone en juego y está a cargo de este profesional.

Social Media Manager

Es muy común pensar que Social Media Manager es lo mismo que Community Manager. La verdad es que, aunque están vinculados de cierto modo, este perfil va un poco más allá de tomar acción en redes sociales. Como Social Media Manager tendrás la labor de desarrollar la estrategia y tomar decisiones acerca de las acciones a tomar en redes sociales. Digamos entonces que tendrás aquí un poco más de responsabilidad que como Community Manager en el éxito de las campañas de marketing digital llevadas a cabo en redes sociales de tu empresa.

Especialista en SEO

Seguro que has escuchado este término. ¿Sabes lo que significa? SEO (Search Engine Optimization) Optimización en motores de búsqueda. ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes una duda sobre un tema en específico? Así es, vas a Google o a tu motor de búsqueda favorito para buscar la respuesta en Internet. ¿Y qué pasa si no encuentras el resultado esperado en la primera página del buscador? El 91% de las personas no pasa nunca a la segunda página, simplemente hace otra búsqueda agregando más palabras. Por lo que, si no apareces en la primera página, simplemente no existes. Suena algo fuerte, pero así es. Como especialista en SEO tu tarea será hacer que tu marca, producto o empresa aparezca en los primeros resultados de los motores de búsqueda. Un reto fascinante que puedes asumir estudiando Marketing Digital.

Especialista en SEM

Ya sabes que debes aparecer en la primera página de resultados de búsqueda, pues no todo se hace de forma natural u orgánica. También lo puedes hacer por medio de pago. Como Especialista en SEM te encargarás de gestionar las estrategias y campañas para tener los mejores resultados con resultados de pago en los motores de búsqueda.

Copywriter

¿Te das cuenta de lo que va esto? En Marketing Digital debes ser visible para tus clientes. Y todo, hasta el más mínimo detalle es tenido en cuenta, por eso debes tener cuidado de escribir lo correcto en el lugar correcto para que lo que aparece en tu sitio web o redes sociales tenga gran visibilidad. El Copywriter debe ser una persona con una gran capacidad de síntesis, un rico vocabulario y un excelente dominio de la escritura que debe hacer que los textos sean altamente efectivos.

Redactor de contenidos

Continuamos con la importancia de los textos y del buen manejo del vocabulario. Pues debes saber que, en el marketing digital, el contenido es el rey, así lo expresan muchos autores, debido a que un excelente contenido atrae a un buscador inquieto. Así que, para obtener visibilidad, las empresas deben estar constantemente creando contenidos de calidad, así que siendo redactor de contenidos explotarás tus habilidades lingüísticas en pro de una buena estrategia de marketing digital.

Content Curator

Continuando dentro de este mundo del marketing de contenidos, debes saber cual es el contenido más relevante y de mejor calidad para atraer a tu público objetivo. Así que la principal responsabilidad del Content Curator es ser ese filtro que hace control de calidad, logrando veracidad y aumentando la confianza de los usuarios.

Analista Web

En Marketing Digital, todos los objetivos que te plantees deben ser medibles, por lo tanto, nace este perfil profesional con el fin de medir, recoger y analizar los datos que son necesarios para verificar el cumplimiento de dichos objetivos.

Especialista en Inbound Marketing

Lo hemos dicho, el contenido es el rey, es una de las premisas del Inbound Marketing. Si te decides por ser este tipo de profesional, serás el encargado de gestionar la estrategia para captar clientes sin ser intrusivo, para ello harás un buen uso de los contenidos, para segmentar y llevar a cabo un filtro, entendiendo los ciclos de compra, logrando fidelización de los clientes.

Digital Marketing Manager | Director de Marketing Digital

Le hemos dejado hasta el final porque tal vez sea el más importante, sin desmeritar los anteriores. Si eres una persona con gran capacidad de gestión y un excelente liderazgo, podrás liderar cada una de las estrategias de Marketing Digital de tu empresa, como director de departamento serás el máximo responsable de todo el equipo, de todas las acciones. Estarás encargado de coordinar a todos los demás profesionales del Marketing Digital. ¿Aceptas el reto?

Como lo ves, son muchas las salidas profesionales del Marketing Digital. Pero como hemos dicho al principio, el cambio es la constante, por lo que estamos seguros de que nuevas salidas profesionales aparecerán con el tiempo y algunas serán remplazadas. Para ser todo un experto, en Euncet Business School, tenemos un posgrado especializado en Marketing Digital, donde obtendrás una gran cantidad de conocimientos, de la mano de profesores expertos en Marketing.

direccion de equipos comerciales

Habilidades imprescindibles para la dirección de equipos comerciales

La dirección de equipos comerciales es una labor que toma mucha importancia en las organizaciones. El departamento comercial en las empresas es el encargado de gestionar, planificar y dirigir las estrategias de comercialización y ventas de los productos. Por lo tanto, existen una serie de habilidades con las que debe contar todo el personal de esta área.

Situación del mercado actual

El mundo se encuentra en constante cambio. Los perfiles de las personas deben adaptarse a estos cambios para lograr objetivos profesionales. Este mercado dinámico requiere de innovación y creatividad en los procesos.

Nunca antes el mundo sufrió tantos cambios en tan corto tiempo. Las personas llevamos un ritmo de vida totalmente diferente al de hace tan solo 10 años. Esto es un indicativo de que, así como ha cambiado la forma de vivir de las personas, debe cambiar la forma en que las empresas llegan a éstas.

Hace algunas décadas, las empresas con sus enormes campañas de marketing creaban necesidades invitando a las personas a usar los productos y así crear un hábito. Hoy en día las cosas son muy diferentes. El usuario tiene acceso a una gran cantidad de información que le permite decidir qué es y que no es bueno para su consumo. El consumidor sabe cada vez más qué quiere y qué necesita. Este cambio de paradigma ha hecho que el mercado actual sea un poco diferente hoy en día. Ahora es el usuario quien decide qué producto desea y cómo lo desea.

El mercado se ha ido adaptando a estos cambios y por eso necesita de personas que tengan una serie de habilidades que a su vez deben ser potencializadas.

Lo que quieren las empresas

Debido a estos cambios y deseos de cumplir necesidades por parte del consumidor. Las empresas buscan para su plantilla personas comprometidas, con objetivos en común con la empresa. Estas nuevas personas deben tener una gran capacidad de adaptación a los cambios. Esta entonces, es una de las habilidades imprescindibles para los departamentos comerciales.

Si te adaptas al cambio, es probable que seas una persona con visión, que busca soluciones y nuevas alternativas. Esto lleva a buscar personas creativas e innovadoras. Pues estas personas buscarán siempre la forma de alcanzar el objetivo de la manera más rápida y fácil. Generando también diferenciación, aspecto importante que en un mundo globalizado se hace cada vez más difícil conseguir.

Los perfiles indicados

Poco a poco vamos entendiendo como se mueve el mercado y las necesidades que se buscan para la dirección de equipos comerciales.

Con este conocimiento podemos ir definiendo un perfil adecuado para estos cargos. Hay que tener en cuenta que el de Director Comercial es uno de los cargos administrativos con mejores salarios en promedio en España. Esto nos habla de la gran importancia de su gestión dentro de la empresa. Por lo tanto, entenderemos la gran responsabilidad del cargo e intentaremos que fortalezcas las siguientes habilidades.

Habilidades imprescindibles para la dirección de equipos comerciales

Al tener un enfoque administrativo, estas personas deben, sin duda alguna, ser líderes. El liderazgo te garantiza entender a tu equipo, trabajar juntos y alcanzar los objetivos con eficiencia y eficacia. Si tu eres un buen líder, significa que tienes otra de las habilidades importantes, la comunicación. Entender que se trabaja en equipo y que todos tienen unos objetivos en común, se logra gracias a la buena comunicación. Manteniendo un equipo de trabajo motivado y alienado con los principios corporativos de la organización.

Como lo habíamos hablado antes, adaptarse al cambio te garantizará mejores resultados. Que las tendencias del mercado no te tomen desprevenido asegurará buenos indicadores en ventas para tu empresa. Pero esta adaptación no va sola, se complementa con creatividad e innovación para lograr estrategias que lleven el departamento a otro nivel. Siendo así, para la dirección de equipos comerciales es imprescindible tener una excelente planificación. Habilidad que desarrollan las personas con alta capacidad de análisis, que logran entender las oportunidades que genera el mercado y evita sus amenazas.

Siendo así, si quieres tener las habilidades necesarias para la dirección de equipos comerciales, deberás plantearte fortalecer cada uno de los puntos que hemos mencionado anteriormente. La buena preparación académica y la experiencia harán de ti un buen líder que lleve a cabo una excelente gestión en los departamentos comerciales de las empresas. Es por eso que en Euncet Business School tenemos un máster especializado en Marketing y dirección comercial. ¡Pide ahora información sin ningún compromiso!

cuales son las habilidades directivas mas importantes

¿Cuáles son las habilidades directivas más importantes?

En esta nueva era, las empresas requieren líderes capaces de llevar a buen puerto cada uno de sus proyectos. Buscan personas formadas y preparadas, capaces de afrontar los nuevos retos de una sociedad en continuo cambio. Por ello, te presentamos las habilidades directivas más importantes, aquellas que harán que tu carrera profesional sea todo un éxito.

Las habilidades directivas más importantes

Resolución de problemas

Durante la ejecución de un proyecto, pueden surgir diversos conflictos, tanto internos como externos. Pueden generarse disparidad de opiniones dentro del grupo de trabajo, o un GAP en el proceso. Son infinidad de situaciones que conviene resolver de una forma ágil, rápida y adecuada.

Toma de decisiones

Directamente relacionada con el punto anterior. Como directivo, gran parte de tu trabajo consistirá en tomar diversas decisiones que, además, repercutirán directamente sobre el resultado de tu trabajo. Para saber cómo elegir de forma correcta, es imprescindible marcarse unos objetivos a cumplir, ceñirse a ellos y tomar el camino que más te aproxime a los resultados que esperas conseguir. Además, conviene evitar las decisiones irreflexivas, es mejor que te tomes tu tiempo para pensar qué es lo mejor para tu trabajo.

Flexibilidad y capacidad de adaptación

Porque muchas veces las cosas no son como nos gustaría que fueran, debes ser capaz de adaptarte a las nuevas situaciones sin que suponga un problema para ti. Esto te ayudará, también, a tomar decisiones adecuadas.

Destrezas interpersonales

Cuando se trabaja como directivo de una empresa, es importantísimo el trato con otras personas. Tanto dentro del personal a tu cargo, como con posibles inversores, socios o colaboradores externos. Por eso, las siguientes destrezas son imprescindibles en el día a día:

Capacidad de liderazgo

Un directivo debe saber dirigir a las personas, pero también motivarlas. De esta forma, todas las personas que estén a su cargo apostarán por su proyecto como si fuera propio. Un jefe se dedica a mandar, pero un auténtico líder debe ser capaz de guiar a su equipo y trabajar junto a ellos. Es una de las habilidades directivas más importantes para tu futuro.

Comunicación interpersonal 

A lo largo de tu carrera profesional, te encontrarás en multitud de ocasiones con que tendrás que presentar tu proyecto, tu empresa o tu equipo a otras personas. Por ello, debes desarrollar tus aptitudes de comunicación interpersonal. Es decir, aprender a expresar tus ideas, escuchar al otro y desarrollando un discurso propio. Siempre con educación y respeto.

Inteligencia emocional

Un equipo de trabajo implica que el líder del proyecto debe lidiar con conjuntos de personas. Cada una de ellas tiene emociones y sentimientos. Como directivo, debes saber gestionarlas con delicadeza. Saber escuchar, ser empático, asertivo y aprender a comunicar a nivel emocional, evitará que tu equipo se sienta frustrado. Depositarán en ti toda su confianza.

La capacidad de negociar

La negociación es la habilidad directiva más importante para algunas empresas. La capacidad de conseguir las condiciones más ventajosas para ti o tu equipo, te convertirá en el líder que toda compañía querrá en sus filas.

Las habilidades directivas más importantes para ti

Autoconfianza y autoconocimiento

A veces, preocuparnos por el funcionamiento de la empresa o la correcta gestión de emociones de otras personas, puede hacer que nos olvidemos de que también debemos trabajar nuestra propia confianza. Es una de las habilidades directivas más importantes, puesto que si no crees en ti mismo, nadie lo hará por ti. Además, el autoconocimiento de tus propios límites, así como de tus motivaciones, te ayudarán a no perder el entusiasmo y el amor a tu trabajo.

Prudencia

Esta destreza suele adquirirse con el tiempo y la experiencia. Sin embargo, ser prudente y saber cuándo pedir opiniones, esperar a la hora de tomar decisiones y valorar todas las opciones disponibles, puede ahorrarte muchas situaciones complicadas a corto y largo plazo.

Delegar

Hemos hablado mucho de la gestión del equipo de trabajo, y dentro de ello entra también la capacidad de delegar. Debes confiar plenamente en todas las personas que te rodean, para poder asignarles las tareas más adecuadas para cada uno de ellos.

Si quieres prepararte para convertirte en el directivo que las compañías actuales necesitan, nuestro Posgrado te formará para desarrollar las habilidades directivas más importantes y necesarias para tu carrera. Pregúntanos sin compromiso, ¡te estamos esperando!

dirección comercial

Los puestos más demandados de ventas y dirección comercial

¿Cuáles son los puestos mas demandados de ventas y dirección comercial? Cuando buscamos prepararnos para nuestro futuro profesional debemos tener en cuenta las oportunidades del mercado actual. ¿Te gustaría conocerlo un poco? Si es así, vamos a intentar dar la mejor respuesta a la pregunta con la que iniciamos este post.

¿Cuáles son las tareas de ventas y dirección comercial?

El rango de tareas en el departamento comercial es bastante grande, por lo que se necesita de mucha responsabilidad y de contar con el personal indicado para alcanzar los objetivos de la empresa.

Para cumplir los objetivos planteados por las empresas, es indispensable el buen actuar del departamento comercial. El objetivo de todos es vender, por lo tanto, cae mucha responsabilidad sobre los comerciales.

Desde dirigir y gestionar una plantilla, hasta hacer estudios de investigación de mercado. Estas son algunas de las tareas del departamento comercial:

 • Definir los objetivos comerciales y de ventas de la empresa.
 • Dirigir los procedimientos de comercialización y ventas.
 • Diseñar las estrategias.
 • Obtener y analizar datos e información del mercado para establecer estrategias y realizar las acciones de marketing.
 • Desarrollar un plan de ventas de productos y/o servicios de la empresa.
 • Preparar planes y presupuestos de ventas.
 • Realizar estimaciones de ventas.
 • Mantener una buena relación con los clientes, gestionando las cuentas clave de la empresa.
 • Tener una comunicación constante con el departamento de marketing.

El mundo está cambiando

Estas son solo algunas de las tareas del departamento, sin embargo, todos los días se presentan nuevos retos. Retos del mercado actual, en dónde se abren nuevas oportunidades, nuevos canales, un cliente mejor informado. Vivimos en un mundo completamente cambiante. Un mundo que se ha dinamizado de una manera impresionante durante los últimos años.

El departamento comercial no debe ser ajeno a estos cambios del mundo, que indiscutiblemente cambian el mercado. Estos son los mismos cambios que hacen que el consumidor esté sobre informado, que sepa exactamente lo qué quiere y cómo lo quiere. Esto sencillamente hace que las empresas necesiten personal mejor capacitado, mejor calificado y con deseos también de aprender todos los días. Entonces ¿cambias con el mundo o te quedas en el pasado?

¿Cuál es el perfil más buscado?

Como puedes ver, son muchas las tareas a realizar. Por lo tanto, no hay un solo perfil buscado. Sin embargo, hay unas características en común de las personas del departamento comercial. Las habilidades más buscadas por la dirección comercial son:

 • ¿Tienes madera de líder? Es indispensable para asumir cualquiera de las funciones.
 • Planificación. Hay muchas cosas que gestionar, por lo que una persona planificadora y organizada es ideal para el departamento.
 • Creatividad, iniciativa e innovación. Es importante que la persona esté creando constantemente, que tenga nuevas ideas, planes, estrategias.
 • Comunicación y trabajo en equipo. En este departamento todo debe funcionar como un engranaje, cada persona es una pieza importante. Además, se debe tener excelente comunicación con otros departamentos como, por ejemplo, marketing.
 • Se deben tomar muchas decisiones, así que hay que tener el valor y el coraje para hacerlo. La experiencia te ayudará a tomar las mejores decisiones cada vez.

¿Qué puestos de trabajo son los más demandados?

Tanto los puestos administrativos como operativos son bastante demandados en los departamentos comerciales de las empresas. Por su crecimiento, por su integración con otros departamentos como marketing, por muchas razones. Además de la necesidad de tener nuevas ideas en los equipos de trabajo. Aún así, estos son algunos de los puestos con mayor demanda:

 • Representante comercial: Como representante de la empresa ante los clientes es de mucha importancia que sus valores estén alineados con los principios corporativos. Se encargan de estar en contacto con los clientes de la empresa.
 • Key Account Manager: La gestión de las cuentas clave es muy importante en la empresa. Se necesita de excelentes profesionales que mantengan y cuiden la buena relación de la empresa con los clientes.
 • Gerente de ventas: Para quienes están a cargo de las estrategias de ventas y de la capacitación de los vendedores.
 • Director Comercial: El cargo con mayor responsabilidad, es el director del departamento. Es quien planifica, gestiona, dirige, coordina todo lo que realiza el departamento comercial de la empresa. Para tener en cuenta, este es uno de los cargos administrativos mejor remunerados en España.

Como lo puedes ver son muchas las oportunidades generadas a partir de los estudios en Dirección de Marketing y Ventas. Si tienes alguna pregunta o quieres tener más información, no dudes en contactarnos. También puedes ver información sobre nuestro Máster especializado en Dirección comercial y Marketing.

habilidades directivas en el trabajo en equipo

La importancia de las habilidades directivas en el trabajo en equipo

Cuando hablamos de las habilidades directivas en el trabajo en equipo, dentro de una empresa, nos referimos la capacidad de gestionar a un grupo de personas que trabajan juntas para alcanzar un objetivo común.

El trabajo en equipo: Etapas y cómo afrontarlas

Los equipos tienden a pasar por una serie de etapas, que conviene conocer de antemano para saber cómo actuar frente a cada fase del proceso. Cada una de ellas pueden ser abordadas utilizando algunas aptitudes directivas. Son las siguientes:

1- Inicio, creación del equipo

En la fase inicial, no debemos esperar resultados óptimos. Es una etapa en la que debemos conocer a las personas, observar su forma de trabajar, etc. Por eso, aquí debemos sacar a relucir nuestras habilidades directivas en el trabajo en equipo. Es importante fijar los objetivos a alcanzar. Debemos dejar claro que todos remamos en el mismo barco, y asignar tareas de forma eficiente y adecuada para cada perfil.

2- Aparición de conflictos

Cuando el equipo de trabajo está estabilizado, tienden a llegar los primeros conflictos. Suelen aparecer las primeras diferencias de opiniones, discusiones, e incluso pueden llegar a aparecer pequeños subgrupos. Todo esto no nos beneficia en absoluto y, por ello, debemos recurrir a nuestra capacidad de liderazgo, así como a la habilidad para resolver conflictos. Gracias a nuestra experiencia como líderes, daremos ejemplo. Recordaremos la importancia de llevar el proyecto a buen fin y nos esforzaremos tanto como nuestro equipo. En cuanto a la resolución de conflictos, debemos hacerlo de forma ágil y adecuada, intentando no favorecer a ningún miembro.

3- Estabilización

Una vez superados los conflictos, llega una etapa más estable. Los miembros del equipo suelen tener claros sus roles y qué tarea debe ejecutar cada uno de ellos. En este punto conviene echar mano de nuestras habilidades interpersonales. Debes escuchar de forma activa a tu equipo, para poder estar atento a cualquier inconveniente que pueda surgir. Comunícate con ellos y haz gala de tu inteligencia emocional para poder detectas cualquier frustración o miedo que ralentice el rumbo del proyecto.

4. Alto rendimiento

Si has conseguido que tu equipo de trabajo supere conflictos y recupere la estabilidad, debes saber aprovechar esta situación para alcanzar un pico de rendimiento máximo. ¿Cómo debes hacerlo? Con capacidad de adaptación y organización. Proporciónales herramientas de gestión de tiempo, adáptate a los cambios y contratiempos que puedan surgir, y sobre todo, mantén la confianza en ellos y en ti mismo. Si surgen problemas o inconvenientes, aprende a ponerlos a tu favor. ¿Qué habéis aprendido? ¿Cuál es la parte positiva?

5. El agotamiento del equipo

A veces, justo antes del final, verás que tus compañeros pierden la motivación. El proyecto ya no les interesa demasiado y trabajan con desgana. En estos casos, necesitan una dosis de motivación extra, y tú puedes proporcionársela. De nuevo, necesitas tus destrezas interpersonales, así que sé asertivo, felicítales por el trabajo bien hecho y esfuérzate en hacerles comprender que queda poco para terminar el proyecto. Una vez cerrado, reconoce los méritos y el trabajo de cada uno de ellos.

Habilidades directivas en el trabajo en equipo

Además de tener siempre claras las distintas fases por las que pasa un equipo de trabajo, es muy importante que presentes ciertas habilidades a la hora de gestionar las distintas situaciones que puedan darse en un equipo de trabajo:

 • Además de la empatía, debes tener paciencia. En ocasiones los conflictos se complican y tú necesitas mantener la mente fría, para no perder los papeles.
 • Oriéntales hacia la acción. Haz que se sientan implicados con tu proyecto proponiéndoles acciones que les resulten atractivas. Cuando tengáis reuniones, háblales del proyecto sabiendo que es global y no sólo tuyo.
 • Identifica a las personas que destacan. En todos los equipos siempre hay una (o más) persona que destaca por encima del resto. Obsérvale, seguramente sea útil para alcanzar la excelencia.
 • Controla el clima laboral. No es necesario que fuerces las relaciones entre ellos, pero sí debes estar atento a posibles tensiones o roces. Eso puede evitarte tener que enfrentarte a conflictos más adelante.

Estas son sólo algunas claves y habilidades directivas en el trabajo en equipo que debes tener en cuenta para gestionar tu equipo de trabajo, pero queremos recordarte que en nuestro Máster en Dirección Comercial y Marketing, con Especialidad en Ventas y Gestión de Equipos, puedes adquirir las competencias necesarias para ser el líder que tu equipo necesita. ¡Pídenos información sin compromiso!

habilidades directivas y técnicas de liderazgo

La relación entre las habilidades directivas y las técnicas de liderazgo

Hoy en día cada vez más empresas buscan líderes. Hasta el punto de que una de las habilidades directivas más demandadas pasa por conocer y manejar las técnicas de liderazgo. Vemos la relación entre ellas.

Las habilidades directivas en un equipo de trabajo

Antes, cada empresa y cada sección dentro de ella, requerían de la presencia de un jefe. Esto es, una persona que se encargara de organizar, ordenar y controlar. Hoy en día esa visión de mandato ha caído en desuso. Ahora, los buenos directivos deben ser auténticos líderes dentro de su equipo. Personas que marcan objetivos, planifican, y se involucran con su proyecto y sus compañeros. Los jefes generan un cierto miedo o respeto, mientras que el líder basa su éxito en la confianza, tanto en sí mismo como en las personas con las que trabajan. Por esto, algunas de las aptitudes más demandadas en un directivo pasan por tener ciertas habilidades interpersonales. Nos vamos a centrar en las técnicas de liderazgo, y cómo se relacionan con el resto de destrezas.

Técnicas de liderazgo y habilidades directivas

Las habilidades directivas se pueden dividir en grandes bloques, según el ámbito de cada una de ellas. Nosotros las dividimos en :

 • Aquellas que engloban una parte más técnica: Gestión del tiempo, resolución de problemas, toma de decisiones o fijar objetivos, o adaptación a los cambios. Existen herramientas que pueden ayudarnos a planificar y gestionar.
 • Habilidades personales: Autoconfianza, autoconocimiento, saber delegar y ser prudente. Son destrezas directamente vinculadas a nuestra forma de ser, sobre las que debemos trabajar para alcanzar el éxito de forma saludable.
 • Habilidades interpersonales: Como líder, debes ser capaz de interactuar con tu equipo y llevarlo a buen puerto. Aquí entran la capacidad de liderazgo, la comunicación interpersonal, la inteligencia emocional y la capacidad de negociar.

Dado que las habilidades interpersonales y la gestión de los equipos de trabajo comprenden uno de los tres grandes bloques de las habilidades directivas, vamos a explicar cuáles son las técnicas de liderazgo más efectivas:

Esfuérzate en conocer a tu equipo

Cada una de las personas que trabajan contigo tiene ambiciones, miedos y frustraciones. Haz un esfuerzo por conocerles. Presta atención a su forma de trabajar, podrás ver si están rindiendo o no, e indagar las causas.

Detección (y gestión) del talento

Dado que un líder debería aspirar a algo más que un mero control de si se realizan o no las tareas asignadas, tu misión debería pasar por detectar qué personas son realmente valiosas, y ayudarlas a evolucionar, progresar y ascender.

Reconocimiento del trabajo

Igual que uno de nuestros objetivos debería ser detectar el talento, no deberíamos dudar en felicitar por un trabajo bien hecho. Eso ayudará a que nuestro equipo mantenga la motivación y las ganas.

Comunicación asertiva

Uno de los pilares para que nuestro proyecto marche, es mantener una buena comunicación. No vale con mandar, debemos esforzarnos por mantener una comunicación efectiva, escuchar a nuestros compañeros, modular nuestra voz, ser educados, e incluso mantener un lenguaje corporal correcto. Asegúrate de dejar claro en tu discurso qué ideas quieres transmitir y de asegurarte de que tu interlocutor está interesado.

Crea retos y sé una fuente de inspiración

Una de las claves para mantener una motivación permanente en nuestro equipo pasa por marcar unos retos u objetivos a cumplir, y marcar plazos asumibles. Además, es conveniente que tú mismo te impliques y te esfuerces por llegar al objetivo. Serás una fuente de inspiración para ellos. Y, recuerda, al acabar podéis felicitaros mutuamente por el trabajo realizado.

Ofréceles herramientas

Si detectas alguna carencia, ofréceles las herramientas necesarias para que puedan solucionarla. Por ejemplo, muéstrales cómo gestionar mejor su tiempo, o enséñales a optimizar procesos. Para esto es muy importante que les permitas comunicarse contigo de forma abierta.

Para llevar a cabo cada una de estas técnicas de liderazgo, hace falta desarrollar ciertas destrezas directivas, como las ya mencionadas dentro de las habilidades interpersonales, pero también empatía, asertividad, escucha activa e incluso cierta dosis de paciencia. Te recordamos que si quieres ampliar tu formación, nuestro Máster Oficial en Administración y Dirección de Empresas, está especialmente orientado a la dirección estratégica, y te ayudará a desarrollar tus técnicas de liderazgo que necesitarás de cara al trabajo del futuro.